Naš angažman Na putu ka održivosti

Naš angažman

Na putu ka
održivosti

Milka i održivost

Cocoa Life je naziv globalnog programa održivosti kakaoa koncerna Mondelez International. Kakao je glavni sastojak naše čokolade i odlučujući za naše poslovanje. Cilj nam je da dugoročno poboljšamo uslove života i rada uzgajivača kakaoa, a povrh toga osiguramo proizvodnju kakaoa visokog kvaliteta. Cocoa Life Milki pomaže da „učini pravu stvar“.

Foto Baum

Učiniti pravu stvar znači uhvatiti se u koštac sa složenim izazovima sa kojima se susreću ugzajivači kakaoa i njihove zajednice. Ovde se ubrajaju npr. klimatske promene, nejednakost polova, siromaštvo i dečja radna snaga.

Cocoa Life bavi se ovim izazovima na sveobuhvatan način u šest zemalja koje uzgajaju kakao: Gana, Obala Slonovače, Indonezija, Dominikanska Republika, Indija i Brazil. Cocoa Life sarađuje neposredno sa muškarcima i ženama koji žive od kakaoa. Usredsređeni smo na to da uzgoj kakaoa pretvorimo u unosan posao za poljoprivrednike. To takođe podrazumeva stvaranje integrisanih, snažnih zajednica, kao i očuvanje šuma te ponovno pošumljavanje raskrčenih površina.

U periodu od deset godina Cocoa Life uložiće 400 miliona američkih dolara u podršku 200.000 uzgajivača kakaoa i poboljšanje kvaliteta života više od milion ljudi u zajednicama uzgajivača kakaoa.
Do 2025. godine svi brendovi čokolade koncerna Mondelez International nabavljaće kakao preko programa Cocoa Life.

Za dobrobit dece

Za dobrobit dece

Mi osuđujemo rad dece i sarađujemo sa partnerima da bismo se njegovim uzrocima pozabavili kroz sveobuhvatan pristup okrenut ka zajednicama uzgajivača. Naš pristup ukidanju dečjeg rada obuhvata tri koraka: usredsređenost na prevenciju, nadzor i ukidanje, sa posebnim naglaskom na otklanjanje samih uzroka dečjeg rada. Uzgajivačima kakaoa pomažemo da uspešno posluju i predano radimo na ukidanju siromaštva, na osposobljavanju žena i zajednica, na stvaranju obrazovne infrastrukture i omogućavanju deci da pohađaju školu.

Ukidanje dečjeg rada u oblastima Zapadne Afrike u kojima se uzgaja kakao nije zadatak koji možemo samostalno da rešimo. Uz nas su jaki partneri, kao što su npr. Svetska fondacija za kakao (WCF) i Međunarodna inicijativa za kakao (ICI), kako bismo se kroz sistematski pristup uspešno izborili sa uzrocima dečjeg rada.

Photo FPO

Da bismo ojačali svoj pristup, angažovali smo konsultantsku firmu za ljudska prava Embode koja će sprovoditi provere u zajednicama iz kojih nabavljamo kakao u Obali Slonovače, Gani i Indoneziji. Na osnovu preporuka Embode, sarađujemo sa organima vlasti, dobavljačima i nevladinim organizacijama.


Više informacija o programu Cocoa Life možete pronaći na adresi: www.cocoalife.org

Za održiv uzgoj uljanih palmi

Naša klasična Milka čokolada ne sadrži palmino ulje. Palmino ulje koristimo u punjenjima za čokolade i u određenim vrstama biskvita. Palmino ulje označeno je na vidnom mestu u spisku sastojaka naših proizvoda.


Zbog svojih osobina palmino ulje predstavlja važan deo naših recepata.

Lako se razmazuje, kremasto

Lako se razmazuje, kremasto je na sobnoj temperaturi i primenjivo u mnogim oblastima. Zbog toga je ova sirovina izuzetno dragocena i nezamenjivoa u proizvodnji hrane. Zalažemo se za održivu nabavku palminog ulja kako bismo očuvali prirodna staništa, zaustavili krčenje šuma, zaštitili ljudska prava i smanjili uticaj na klimatske promene. Od 2018. godine celokupne količine palminog ulja nabavljamo od dobavljača koji posluju na održiv i transparentan način.


Ponosni smo na dosadašnji napredak i planirano je da od prvog kvartala 2021. godine 80 procenata palminog ulja koje koristimo ispuni naša očekivanja kada su u pitanju unapređenja na poljima praćenja porekla i zaštite šuma.


Radeći na tome da proširimo pokrivenost programom, mi nastavljamo sa razvijanjem partnerskih odnosa i praksi u saradnji sa našim dobavljačima, kako bismo osigurali da sa nama dele i da aktivno podržavaju našu posvećenost, kao i da podržavaju posvećenost šire zajednice ostvarenju pozitivne budućnosti kada su šume u pitanju.


Mnogo je razloga zbog kojih mi, kao i mnogi drugi proizvođači, koristimo palmino ulje. Jedan od bitnijih je taj što alternative (npr. soja) iziskuju pet puta veće obradive površine za istovetan prinos ulja. To je od presudnog značaja u svetu u kome su poljoprivredne površine postale oskudne. Zbog toga čvrsto verujemo da je održiva proizvodnja palminog ulja jedini ispravan pristup i to smo definisali našim Akcionim planom za palmino ulje.


Više o Akcionom planu za palmino ulje koncerna Mondelez International možete pronaći na sledećoj adresi:https://www.mondelezinternational.com/Snacking-Made-Right/ESG-Topics/Palm-Oil